Výstup na disk

Avid Studio corner top left Výstup na disk Avid Studio border Výstup na disk Avid Studio corner top right Výstup na disk
Avid Studio border Výstup na disk
Avid Studio spacer Výstup na disk
Avid Studio spacer Výstup na disk Avid Studio blue button Výstup na disk Avid Studio spacer Výstup na disk

Chcete-li získat další informace o

exportu – disk/soubor/web,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Výstup na disk
Avid Studio spacer Výstup na disk
Avid Studio border Výstup na disk
Avid Studio corner bottom left Výstup na disk Avid Studio border Výstup na disk Avid Studio corner bottom right Výstup na disk

Aplikace Studio může exportovat filmy přímo na disky DVD nebo Blu-ray, pokud je systém vybaven potřebným zapisovacím hardwarem.

Bez ohledu na to, zda počítač je či není vybaven zapisovací jednotkou, umožňuje aplikace Studio také vytvoření bitové kopie disku (obrazu disku) do složky na pevném disku – jde o sadu souborů obsahující stejné informace, které by byly uloženy na disk. Bitovou kopii lze následně vypálit na disk.

DVD a Blu-ray

Pokud je systém vybaven vypalovačkou DVD, může aplikace Studio vytvořit dva typy disků DVD: standardní (pro DVD přehrávače) a ve formátu AVCHD (pro přehrávače Blu-ray).

Pokud je váš systém vybaven zapisovací jednotkou Blu-ray, můžete zapisovat na libovolné zapisovatelné medium podporované tímto zařízením.

Standardní disky DVD lze přehrávat:

·    Na přehrávači DVD, který podporuje zapisovatelný formát DVD vaší vypalovací mechaniky. Většina přehrávačů dokáže zpracovat běžné formáty.

·    V počítači vybaveném jednotkou DVD a vhodným softwarem pro přehrávání.

·    V každém přehrávači HD DVD.

Disky Blu-ray nebo DVD ve formátu AVCHD lze přehrávat:

·    V přehrávačích Panasonic DMP‑BD10, Playstation 3 a dalších přehrávačích Blu-ray (ne všechny přehrávače podporují formát AVCHD, ale většina ano).

·    V počítači vybaveném jednotkou Blu-ray a vhodným softwarem pro přehrávání.

Export filmu

Aplikace Studio vytváří disk nebo bitovou kopii disku ve třech krocích.

1.    Nejprve musí být celý film renderován. Tím jsou vytvořeny informace kódované ve formátu MPEG, které se uloží na disk.

2.    Dále je nutné disk zkompilovat. V této etapě aplikace Studio vytvoří skutečnou strukturu souborů a adresářů, která bude na disku použita.

3.    Nakonec je nutné disk vypálit. (Tento krok se vynechá, pokud místo skutečného disku vytváříte jeho bitovou kopii.)

Export filmu na disk nebo do bitové kopie (obrazu disku):

1.    Klepněte na kartu Disk. Zobrazí se následující:

Avid Studio image001 Výstup na disk

Kruh zobrazuje přehled o využití disku. Zobrazuje i odhad času, který film zabere na zapisovatelném disku.

Pomocí tlačítka složky můžete změnit umístění na pevném disku, které bude aplikace Studio používat pro ukládání pomocných souborů. Pokud vytváříte bitovou kopii disku, uloží se rovněž do této složky. Rozevírací seznam v dolní části zobrazení určuje používané vypalovací zařízení, je-li k dispozici více než jedno.

2.    Na panelu Nastavení vyberte Typ používaného disku a libovolnou Předvolbu kvality videa a využití disku, která nejlépe vyhovuje vašemu záměru.

Avid Studio image002 Výstup na disk

Chcete-li přesněji upravit nastavení výstupu, zvolte předvolbu Vlastní a klepněte na tlačítko Upřesnit, čímž otevřete panel Upřesnit nastavení.

3.    Klepněte na tlačítko Vytvořit disk.

Aplikace Studio prochází při vytváření disku výše uvedenými kroky (renderování, kompilace a vypálení). Klepnete-li na tlačítko Vytvořit obraz, provedou se tytéž kroky kromě kroku vypálení.

4.    Jakmile se v aplikaci Studio dokončí vypalování, disk se vysune.

5.    Chcete-li vypálit dříve vytvořený obraz, klepněte na tlačítko tlačítko Vypálit obraz.

Kvalita a kapacita diskových formátů

Rozdíly mezi různými diskovými formáty lze ve stručnosti popsat následujícími pravidly, která se týkají kvality a kapacity videa pro jednotlivé formáty:

·    DVD: Každý disk umožňuje uložit přibližně 60 minut videa MPEG-2 v plné kvalitě (120 minut, pokud zařízení na zapisování dat podporuje zápis ve dvou vrstvách).

·    DVD (AVCHD): Každý disk umožňuje zapsat asi 40 minut videa AVCHD v plné kvalitě v každé vrstvě.

·    BD: Každý disk umožňuje uložit více než 270 minut videa ve vysokém rozlišení (HD) v každé vrstvě.

Výstup na disk