Exportér

Avid Studio corner top left Exportér Avid Studio border Exportér Avid Studio corner top right Exportér
Avid Studio border Exportér
Avid Studio spacer Exportér
Avid Studio spacer Exportér Avid Studio blue button Exportér Avid Studio spacer Exportér

Chcete-li získat další informace o

exportu – disk/soubor/web,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Exportér
Avid Studio spacer Exportér
Avid Studio border Exportér
Avid Studio corner bottom left Exportér Avid Studio border Exportér Avid Studio corner bottom right Exportér

Jednou z úžasných věcí u digitálního videa je široký a stále rostoucí počet zařízení, která je mohou využívat. Aplikace Studio umožňuje vytvořit verze filmu pro jakýkoli prohlížeč videa, který bude vaše obecenstvo používat, od ručních přehrávačů DivX a mobilních telefonů po domácí kina HDTV.

Avid Studio image001 Exportér

Poté co dokončíte úpravy svého projektu, klepněte na tlačítko Export v horní části obrazovky a otevřete nástroj Exportér. Pouhých pár klepnutí stačí v nástroji Exportér k zadání všech potřebných údajů pro export filmu do formátu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

Avid Studio image002 Exportér

Exportér. Karty nalevo umožňují ukládat do souboru, na disk nebo na Internet.

Začněte tím, že z karet v levé části okna vyberete typ média pro váš hotový film: Disk, Soubor nebo Web.

Avid Studio image003 ExportérSoubor je možnost výstupu, která vytvoří soubor zobrazitelný z pevného disku, webové stránky, v přenosném přehrávači nebo i v mobilním telefonu.

Avid Studio image004 ExportérDisk je možnost výstupu, která umožňuje kopírovat soubor na zapisovatelný disk v zapisovacím zařízení CD, DVD nebo Blu-ray ve vašem počítači (zvaném též „vypalovačka“). V nástroji Exportér také můžete zadat vytvoření kopie či obrazu disku na pevném disku, aniž byste ji ve skutečnosti vypálili.

Avid Studio image005 ExportérWebový výstup vytváří soubor vhodný pro nahrání na web YouTube nebo Yahoo! Video. Na těchto populárních webech mohou vaši tvorbu shlédnout milióny diváků.

Konfigurace výstupu

Výstup lze pro každý typ média rychle nakonfigurovat pomocí rozevíracích seznamů v panelu Nastavení.

Avid Studio image006 Exportér

Potřebujete-li podrobnější ovládací prvky, klepněte na tlačítko Upřesnit a otevřete panel možností pro daný typ média. Až potvrdíte všechna nastavení, klepněte buď na tlačítko Vytvořit obraz nebo Vytvořit disk, chcete-li získat výstup ve formátu disku, nebo na tlačítko Zahájit export, chcete-li film uložit jako soubor nebo na web.

Avid Studio image007 Exportér

Tlačítka výstupu v dolní části okna nástroje Exportér.

Příprava filmu pro výstup

Předtím, než je film zcela připravený pro výstup, je obvykle nutné provést některé úkony předběžného zpracování. Obecně bude aplikace Avid Studio muset renderovat (generovat video snímky ve výstupním formátu) veškeré přechody, titulky, nabídky disků a video efekty, které jste přidali ke svému filmu. Všechny soubory vytvořené během procesu renderování se ukládají do složky dočasných souborů, jejíž umístění můžete nastavit v okně nastavení aplikace.

Vytvořit mezi značkami

U výstupu do souboru nebo na web máte možnost zvolit export pouze vybrané části filmu. Nastavte posuvníky v přehrávači tak, aby vymezovaly část filmu, kterou chcete exportovat.

Avid Studio image008 Exportér

Výstup do souboru nebo na web lze ohraničit na jednom nebo na obou koncích pomocí posuvníků trimování na časovém pravítku v přehrávači.

ð Výstup do souboru

ð Výstup na web

Exportér