Nastavení pozadí

Na rozdíl od vrstev v popředí titulku není speciální vrstva pozadí zobrazena v seznamu vrstev a nelze ji upravit v okně editace. Namísto toho se pozadí ovládá z panelu Nastavení pozadí.

Avid Studio image001 Nastavení pozadí

Panel Nastavení pozadí umožňuje vytvořit pozadí titulku. Malá oblast náhledu slouží jako tlačítko Volič barvy a také cíl přetažení pro videa nebo snímky z knihovny. Zde je nabídka Poměr stran otevřena klepnutím na tlačítko výše.

Výchozí pozadí pro titulek je plně průhledné. Pokud se titulek zobrazí v horní stopě na časové ose projektu, budou videosnímky a další snímky na stopách níže viditelné za popředím titulku.

Pokud chcete vytvořit pozadí s jednou barvou nebo barevným přechodem, klepněte na oblast náhledu pozadí. Tím vyvoláte dialogové okno pro výběr barvy včetně nástroje Kapátko, který umožňuje vybrat barvu z kteréhokoli místa uvnitř okna Editor titulků.

Pokud budete chtít zvolit pozadí s barevným přechodem, můžete zvolit kartu Přechody v horní části palety barev. Další značky přechodů lze nastavit klepnutím myší pod pruhem přechodu. Značky přechodů lze odebrat tak, že je myší přetáhnete ve svislém směru mimo oblast pruhu.

Chcete-li jako pozadí použít videa nebo statický obrázek, přetáhněte danou položku z části Videa nebo Fotografie v knihovně do oblasti náhledu pozadí, která také slouží jako umisťovací zóna.

Pokud chcete, aby bylo pozadí průsvitné, umístěte jezdec průhlednosti mezi polohu plně průhledného (zcela vlevo) a plně neprůhledného pozadí. Dvojitým klepnutím na jezdec obnovíte plnou průhlednost.

Pro vrácení pozadí do výchozího stavu (bez pozadí) klepněte na ikonu koše.

Nastavení pozadí