Vytváření a editace titulků

Titulek v Editoru titulků aplikace Avid Studio je sestaven z prvků čtyř typů:

Vrstva pozadí: Ve výchozím nastavení je pozadí plně průhledné. U překryvných titulků je to obvykle to, co uživatel vyžaduje. Pro speciální účely nebo u titulků přes celou obrazovku můžete jako pozadí zvolit barvu, barevný přechod, obrázek nebo video. Pro flexibilnější úpravy obsahuje nastavení pozadí také možnost nastavovat průhlednost.

Vrstvy videa a obrázků: Prostředky, které vytváří tyto vrstvy, pochází z částí Videa, Fotografie a Filmové projekty knihovny. Tyto vrstvy podporují stejné operace jako vrstvy textu a tvarů kromě použití vzhledů.

Vrstvy textu a tvarů: Jedná se o vektorové vrstvy, což znamená, že nejsou uloženy ve formě rastrových obrázků jako soubory videa a fotografií, ale jako určitý recept na znovuvytvoření obrázků z rovných a zakřivených úseků čar, u kterých lze použít vlastnosti (např. barvu) a speciální efekty (např. rozmazání). Podobně jako vrstvy videa a obrázků lze tyto vektorové vrstvy přetáhnout, měnit jejich velikost, otáčet a seskupovat a můžete u nich použít filmy. Na rozdíl od ostatních vrstev je však můžete upravit také pomocí vzhledů z části Vzhledy v části pro výběr předvoleb.

Filmy: Filmy jsou animační postupy, které lze použít na kteroukoli vrstvu v kompozici titulku kromě pozadí. Filmy lze vybírat a aplikovat na kartě Filmy v části pro výběr předvoleb. Jakmile film použijete u vrstvy, můžete upravit jeho časování na časové ose v seznamu vrstev.

Vytváření vrstev textu a tvarů

Avid Studio image001 Vytváření a editace titulkůPokud chcete vytvořit vrstvu textu, klepněte na tlačítko Přidat text, v záhlaví časové osy seznamu vrstev, nebo jednoduše dvakrát klepněte na prázdnou oblast v okně editace. Zobrazí se nová vrstva s výchozím textem. Text bude automaticky vybrán a jakmile začnete psát, bude nahrazen.

Avid Studio image002 Vytváření a editace titulkůChcete-li vytvořit vrstvu tvaru, klepněte na tlačítko Přidat tvar (napravo od tlačítka Přidat text) a vyberte položku z místní nabídky. Dostupné tvary jsou kruh, čtverec, elipsa, obdélník, svislá a vodorovná pilulka a trojúhelník. Po provedení výběru se ve středu okna Editace zobrazí nová vrstva s daným tvarem a výchozí velikostí.

Editace vrstev

Podrobnosti o editaci pozadí a vrstev v Editoru titulků jsou uvedeny v tématech následujících níže.

ð Nastavení vzhledu

ð Okno Editace

ð Text a nastavení textu

Vytváření a editace titulků