Předvolby vzhledů

Karta Vzhledy funkce pro výběr titulků Editoru titulků nabízí vizuální styly, které můžete použít u vrstev textu a tvarů v titulku.

Náhled vzhledů

Chcete-li zobrazit náhled konkrétního vzhledu u konkrétní vrstvy, nejprve vyberte vrstvu, pak otevřete kartu Vzhledy v části pro výběr předloh a přesuňte ukazatel myši nad miniatury. Při přesunutí ukazatele myši nad miniaturu se v okně editace zobrazí náhled titulku tak, jak se zobrazí, pokud by na něj byl aplikován vybraný vzhled. Díky tomu lze okamžitě zjistit výsledný efekt v daném kontextu.

Aplikování vzhledu

Chcete-li použít na vrstvu textu nebo vektorové grafiky přednastavený vzhled, vyberte nejprve vrstvu tím, že na ni klepnete myší v okně Editace nebo v seznamu vrstev. Vzhled můžete také použít u více vrstev současně, když vyberete více vrstev nebo skupinu vrstev.

Avid Studio image001 Předvolby vzhledů

Chcete-li začít používat vzhledy, vyberte skupinu předvoleb: Standardní, Stín, Kosý nebo S obrysy. Přesunutím ukazatele myši nad miniatury zobrazíte náhled předvoleb. Klepnutím na miniaturu danou předvolbu použijete pro aktuální vrstvu.

Jakmile jste vrstvu nebo vrstvy vybrali, použijte vzhled jedním z následujících způsobů:

·    Klepněte na jeho miniaturu v části pro výběr předvoleb.

·    Přetáhněte miniaturu z části pro výběr předvoleb do vrstvy v okně editace.

Přetáhněte miniaturu z části pro výběr předvoleb do libovolných vrstev nebo skupinu vrstev v záhlaví seznamu vrstev.

Klonování stylu

Namísto použití předvolby jako takové můžete vzhled klonovat jako součást stylu, který v případě textových vrstev zahrnuje informace o písmu a atributech vzhledu jako takového. Dosáhnete toho tím, že v místní nabídce vrstvy v okně editace zvolíte příkaz Kopírovat atributy a v místní nabídce cílové vrstvy zvolíte příkaz Vložit atributy.

Předvolby vzhledů