Předvolby filmů

Karta Filmy části pro výběr předvoleb obsahuje animační postupy, díky kterým lze v Editoru titulků dosahovat takových výsledků. Tyto filmy jsou přiřazeny pouze jednotlivým vrstvám v titulku a s nimi operují. Filmy jsou rozděleny do tří tříd na základě doby zobrazení titulku, kterou ovlivní: Vstup, Zdůraznění a Konec.

·    Vstupní film ovládá prvotní zobrazení vrstvy v průběhu titulku.

·    Film pro zdůraznění nutí diváky soustředit se na obsah titulku tím, že během jeho zobrazení provede určitou akci, která upoutá pozornost.

·    Film pro konec zobrazení vrstvy zruší a dokončí tím její průběh.

U každé vrstvy je povolen jeden film každého typu. Všechny filmy jsou však volitelné a je také možné, aby filmový titulek žádné filmy neobsahoval.

Kolekce filmů

V každém ze tří typů filmu lze většinu animací seskupit do několika standardních tříd podle jejich zaměření.

Filmy pro písmena pracují na úrovni jednotlivých písmen v textovém titulku (ostatní typy vrstev jsou považovány za vrstvy tvořené jediným písmenem). Ve vstupním filmu Otáčení písmen se například písmena v textové vrstvě nejprve zobrazí svým okrajem a poté se postupně otáčí na místo, dokud všechna nemají svou obvyklou orientaci.

Filmy pro slova pracují podobně, nejmenší jednotkou pro animace však jsou slova. Ve vstupním filmu Slova zespodu se slova ve vrstvě postupně vynoří na své pozici z dolní části rámečku.

Filmy pro řádky jsou určeny pro vrstvy s více řádky textu, které jsou postupně zpracovány. Ve vstupním filmu Řádky zezadu jsou jednotlivé řádky textu zobrazováno po perspektivní dráze, jakoby přicházely zpoza diváka.

Filmy pro stránky se projeví u celé vrstvy najednou. Příkladem je vstupní film Válení sudu, který vrstvu „přivalí“ na pozici shora, jako by byla namalována na stěně neviditelného sudu.

Nastavení odpovídajících vstupních a ukončovacích filmů

Většina vstupních filmů má odpovídající ukončovací filmy, se kterými je lze spojit a dosáhnout požadované vizuální konzistence. Například vrstvu, která se na začátku zobrazí pomocí filmu Slova z nekonečna, lze nakonfigurovat tak, aby její zobrazení skončilo pomocí filmu Slova do nekonečna. Tento druh konzistence je však pouze volitelný, není požadován, a filmy všech tří typů můžete míchat a kombinovat jakýmkoli způsobem.

Avid Studio image001 Předvolby filmů

Část pro výběr předvoleb nabízí filmy typu Vstup, Zdůraznění a Konec. Každá vrstva titulku může použít jeden film každého typu.

Náhled filmů

Chcete-li zobrazit náhled konkrétního filmu na konkrétní vrstvě, nejprve vyberte vrstvu a pak otevřete kartu Filmy v části pro výběr předvoleb a přejděte myší nad miniaturu, která vás zajímá. Současně se spustí smyčka náhledu animace titulku v okně Editace, takže ihned uvidíte výsledný efekt.

Přidání filmů

Chcete-li k určité vrstvě přidat určitý film, nejprve vrstvu vyberte a poté postupujte jedním z následujících způsobů:

·    Klepněte na miniaturu filmu v části pro výběr předvoleb.

·    Přetáhněte miniaturu filmu z části pro výběr předvoleb do přístupné vrstvy (taková, která není zakryta jinými vrstvami) v okně editace.

·    Přetáhněte miniaturu filmu z části pro výběr předvoleb do jakýchkoli vrstev nebo skupin vrstev v záhlaví seznamu vrstev.

Po použití kteréhokoli z těchto postupů se film přidá k vrstvě a nahradí v dané vrstvě stávající film stejného typu, pokud existuje. Podrobné informace o práci s filmy v seznamu vrstev naleznete v části Seznam vrstev.

Předvolby filmů