Spuštění a (a ukončení) Editoru titulků

Editor titulků lze vyvolat dvěma způsoby: dvojitým klepnutím na libovolný titulek v knihovně či na časové ose projektu nebo klepnutím na tlačítko Vytvořit na panelu nástrojů časové osy projektu.

Klíčová slova v názvech titulků

Některé z titulků, které jsou k dispozici v knihovně, mají průhledné oblasti, přes které se zobrazuje obsah stop ve vrstvách pod nimi. Názvy všech těchto titulků obsahují klíčové slovo „překryv“.

Titulky přes celou obrazovku žádné průhledné oblasti neobsahují: zabírají celý snímek videa. Jejich názvy obsahují klíčové slovo „na celou obrazovku“.

V knihovně lze hledáním příslušného klíčového slova snadno zobrazit také pouze titulky konkrétního typu.

Tip: Při hledání titulku v knihovně také můžete vyzkoušet hledání dalších klíčových slov, například „valení“, „odvalení“, „posun“, „název“ či „titulek“.

Zavření Editoru titulků

Pokud chcete Editor titulků zavřít, postupujte jedním z následujících způsobů:

·    V dolní části Editoru titulků klepněte na tlačítko OK. Pokud jste titulek otevřeli z knihovny, zobrazí se výzva k uložení případných změn titulku pod novým názvem. Jestliže jste titulek otevřeli z časové osy, stane se nový nebo aktualizovaný titulek součástí aktuálního projektu.

·    V dolní části Editoru titulků klepněte na tlačítko Storno. Jakékoli provedené změny jsou zrušeny.

·    Klepněte na tlačítko Avid Studio image001 Spuštění a (a ukončení) Editoru titulků v pravé horní části okna. Jde o stejnou akci jako při klepnutí na tlačítko Storno, s tou výjimkou, že pokud jste provedli změny, budete mít příležitost je před zavřením uložit.

Spuštění a (a ukončení) Editoru titulků