Práce se skupinami vrstev

Seznam vrstev Editoru titulků umožňuje seskupovat vrstvy dočasně nebo trvale.

Chcete-li vytvořit dočasnou skupinu, použijte standardní postupy pro výběr více položek v okně Editace nebo na panelu nástrojů Seznam vrstev. Změny, např. použití vzhledu, poté můžete provádět u všech členů skupiny současně. Skupina zůstane pohromadě, dokud neklepnete na jinou vrstvu nebo do prázdné oblasti v okně Editace, kdy se vrstvy opět rozdělí. V dočasné skupině jsou ovládací rámečky jednotlivých vrstev zobrazeny všechny současně.

Pokud chcete vytvořit trvalou skupinu, vytvořte nejprve dočasnou skupinu a poté klepněte na tlačítko pro seskupení na panelu nástrojů Seznam vrstev (nebo použijte příkaz Skupina z místní nabídky Seskupení u kteréhokoli člena skupiny). Po vytvoření zůstane skupina pohromadě, dokud ji výslovně nerozdělíte pomocí tlačítka nebo příkazu nabídky Rozdělit nebo přetažením členů skupiny v seznamu vrstev mimo skupinu. K dispozici je ještě příkaz Změnit seskupení, který automaticky obnoví poslední skupinu, kterou jste rozdělili.

Pokud vyberete trvalou skupinu, zobrazí se sdílený ovládací rámeček, který zahrnuje všechny její členy. Ovládací rámečky jednotlivých členů skupiny nejsou viditelné.

Trvalé skupiny mají v seznamu vrstev vlastní položky záhlaví a stopu časové osy. Záhlaví skupiny lze rozbalit nebo sbalit tak, aby zobrazilo nebo skrylo záhlaví vrstev, které jsou jejími členy. Po otevření skupiny jsou záhlaví jejích vrstev oproti záhlaví skupiny odsazena.

Avid Studio image001 Práce se skupinami vrstev

Běžná vrstva a skupina se třemi vrstvami v seznamu vrstev. Časová osa znázorňuje, že u skupiny a u jednoho z jejích členů byly použity filmy. Ukazatel myši je umístěn tak, aby skupinu sbalil, čímž by se skryly názvy vrstev, které jsou členy skupiny.

Dočasné skupiny a trvalé skupiny reagují na mnoho příkazů, které jsou podrobně popsány níže, odlišně.

Poznámka: I když vrstva patří do trvalé skupiny, lze ji vybrat jednotlivě v okně editace (pokud není momentálně vybrána daná skupina) nebo v seznamu vrstev. Člena vrstvy lze dokonce přidat do dočasné skupiny s dalšími vrstvami uvnitř nebo mimo trvalou skupinu.

Výběr více vrstev

Prvním krokem při vytváření skupiny je výběr několika objektů, ze kterých se bude skupina skládat. V okně Editace to můžete provést dvěma způsoby:

·    Klepnutím a přetažením pomocí myši vyznačte obdélník výběru, který bude zahrnovat všechny objekty, jež chcete seskupit. Nebo:

·    Klepnutím na první objekt, který má skupina obsahovat, stisknutím tlačítka CTRL a následným klepnutím na další požadované objekty skupiny.

Operace okna editace u skupiny vrstev

Dočasné i trvalé skupiny lze otáčet a měnit jejich umístění a velikost.

Chcete-li změnit umístění skupiny, přetáhněte ji do nového místa stejně, jako by šlo o jednotlivou vrstvu.

Pokud chcete otočit trvalou skupinu, přetáhněte úchyt pro otáčení u sdíleného ovládacího rámečku. Všichni členové skupiny se otočí kolem společného středu jako planety obíhající kolem Slunce.

Pokud chcete otočit dočasnou skupinu, přetáhněte úchyt pro otáčení kteréhokoli člena skupiny. Všichni členové skupiny se otočí kolem vlastních středů jako planety otáčející se kolem vlastní osy.

Pokud chcete změnit velikost trvalé skupiny, přetáhněte kterýkoli ovládací bod sdíleného ovládacího rámečku. Velikost celé skupiny se změní, jako byste natahovali pružnou plachtu, na které jsou všechny vrstvy namalovány.

Pokud chcete změnit velikost dočasné skupiny, přetáhněte kterýkoli ovládací bod ovládacího rámečku kteréhokoli člena skupiny. Velikost jednotlivých vrstev se změní různě. Roztáhnou se nebo smrští na svém místě kolem vlastního středu.

Stejně jako u operací s jednotlivými vrstvami při přetažení ovládacího bodu v rohu zůstane při operacích změny velikosti skupin zachován poměr stran, zatímco při přetažení ovládacího bodu na straně rámečků můžete poměr stran změnit.

Použití vlastností u skupiny

Jakmile vyberete dočasnou skupinu, projeví se změna kterékoli vlastnosti u všech členů skupiny, u kterých lze danou vlastnost použít:

·    Pokud použijete vzhled, získají daný vzhled všechny textové a tvarové vrstvy ve skupině.

·    Pokud přidáte film klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu filmu a výběrem příkazu Přidat do vybraných vrstev, bude výsledek stejný, jako byste jej přidali ke každému členu samostatně.

·    Vyberete-li písmo nebo změníte-li jiný atribut stylu textu, bude aktualizován každý textový člen dočasné skupiny.

S výjimkou prvního postupu mají trvalé skupiny pro tyto operace vlastní pravidla:

·    Při použití vzhledu je výsledek stejný jako u dočasné skupiny: budou ovlivněny všechny textové a tvarové vrstvy ve skupině.

·    Pokud do trvalé skupiny přidáte film, bude skupina pro účely animace považována za jediný grafický objekt bez ohledu na znaky, slova nebo čáry, které její členové obsahují. Jednotlivé animace členů skupiny však budou běžet i nadále spolu s animací skupiny jako celku.

·    Styly textů nelze u trvalé skupiny použít.

Zarovnání vrstev v dočasných skupinách

Poslední typ operace se skupinou, který se vztahuje pouze na dočasné skupiny, je dostupný prostřednictvím tlačítka Zarovnat skupinu na panelu nástrojů Seznam vrstev. Tři příkazy pro vodorovné a tři příkazy pro svislé zarovnání mají vliv na všechny členy skupiny vyjma prvního vybraného člena, který nastaví polohu textu u ostatních členů.

Práce se skupinami vrstev