Seznam vrstev

Seznam vrstev, který zabírá většinu spodní části okna Editoru titulků, má dva sloupce: jeden pro záhlaví vrstev a jeden pro stopy časové osy. Záhlaví obsahuje v každém řádku název vrstvy a tlačítko viditelnosti. Napravo od záhlaví je stopa časové osy, která slouží jako grafický editor pro ovládání doby zobrazení vrstvy v rámci celého titulku a doby trvání filmů, které byly dané vrstvě přiřazeny.

Avid Studio image001 Seznam vrstev

Levá část seznamu vrstev obsahuje záhlaví vrstev. Napravo je časová osa animací, kde je uvedeno časování jednotlivých vrstev a filmů, které u nich byly použity a které lze upravit. (Na obrázku je znázorněna pouze část časové osy nejvíce vlevo.)

Pokud byl titulek, který upravujete, otevřen z Filmového editoru nebo Editoru disků, časová osa představuje aktuální délku klipu. Chcete-li ho upravit, vraťte se do časové osy projektu a tam proveďte střih titulku.

Pokud byl titulek otevřen z knihovny, a není proto vázán na klip v projektu, lze jeho délku upravit v Editoru titulků. Nastavte požadovanou dobu trvání zadáním hodnoty přímo do pole Doba trvání napravo od panelu nástrojů časové osy. Všechny vrstvy budou relativně upraveny podle nově zadané doby trvání.

Kromě záhlaví vrstev a časové osy obsahuje seznam vrstev ještě panel nástrojů, na kterém je umístěno několik důležitých skupin ovládacích prvků.

ð Práce se skupinami vrstev

Seznam vrstev