Nabídka Soubor

Pomocí příkazů v nabídce Soubor v Editoru titulků lze ukládat titulky v systému souborů počítače nebo načítat uložené titulky pro úpravy.

Otevřít titulek: Pomocí tohoto příkazu můžete načíst titulek ze složky souborů v počítači nebo v síti. Pokud jste v aktuálně otevřeném titulku před použitím tohoto příkazu provedli změny, budete mít možnost práci před pokračováním uložit.

Uložit titulek a Uložit titulek jako: Tyto standardní příkazy spolu s předchozím příkazem slouží k exportu titulků do jiných počítačů a ke sdílení titulků s ostatními uživateli aplikace Avid Studio.

Nabídka Soubor