Knihovna

Knihovna se v Editoru titulků zobrazuje jako panel s kartami na levé straně okna. Karty v celé horní části poskytují přístup ke všem médiím a obsahu. Toto kompaktní zobrazení knihovny je funkčně shodné s hlavním zobrazením.

Při úpravě titulků nabízí knihovna nejzajímavější možnosti v částech Fotografie, Video a Filmové projekty.

Avid Studio image001 Knihovna

Kompaktní verze knihovny v Editoru titulků nabízí přístup k médiím na stejně komplexní úrovni jako její plnohodnotná verze.

Přidání médií knihovny k titulku

Chcete-li k titulku přidat video nebo fotografii, přetáhněte je z knihovny do okna editace. Nový prvek bude vytvořen ve výchozí velikosti na místě, kam ho do okna editace přetáhnete. Prvky lze libovolně přesunovat, otáčet nebo měnit jeho velikost.

Chcete-li přidat video nebo fotografii jako pozadí titulku na celou obrazovku, přetáhněte je myší do umisťovací zóny pozadí dílčího panelu Nastavení pozadí.

Avid Studio image002 KnihovnaVideo nebo fotografii také můžete použít jako výplň pro písmo, ohraničení nebo stín textu. Chcete-li to provést, přidejte nejprve písmo, ohraničení nebo stín k nastavení vzhledu pomocí tlačítek Přidat (viz ilustrace). Potom přetáhněte fotografii nebo video do umisťovací zóny napravo od výplně.

Knihovna