Editor titulků

Avid Studio corner top left Editor titulků Avid Studio border Editor titulků Avid Studio corner top right Editor titulků
Avid Studio border Editor titulků
Avid Studio spacer Editor titulků
Avid Studio spacer Editor titulků Avid Studio blue button Editor titulků Avid Studio spacer Editor titulků

Chcete-li získat další informace o

Editoru titulků,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Editor titulků
Avid Studio spacer Editor titulků
Avid Studio border Editor titulků
Avid Studio corner bottom left Editor titulků Avid Studio border Editor titulků Avid Studio corner bottom right Editor titulků
Avid Studio corner top left Editor titulků Avid Studio border Editor titulků Avid Studio corner top right Editor titulků
Avid Studio border Editor titulků
Avid Studio spacer Editor titulků
Avid Studio spacer Editor titulků Avid Studio blue button Editor titulků Avid Studio spacer Editor titulků

Chcete-li získat další informace o

rozšířených úpravách (přechody, titulky, koláž, menu DVD),

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Editor titulků
Avid Studio spacer Editor titulků
Avid Studio border Editor titulků
Avid Studio corner bottom left Editor titulků Avid Studio border Editor titulků Avid Studio corner bottom right Editor titulků

Editor titulků aplikace Avid Studio představuje výkonný nástroj pro vytváření a editaci animovaných titulků a další grafiky. Rozsáhlá sada textových a obrazových efektů a nástrojů poskytuje nepřeberné možnosti pro vizuální ztvárnění vašeho filmu.

Avid Studio image001 Editor titulků

Oblasti okna Editor titulků: Œ výběr předvoleb;  knihovna; Ž okno editace;  panel nastavení;  panel nástrojů a  seznam vrstev.

Toto jsou hlavní oblasti oka Editor titulků (viz čísla ve výše uvedeném obrázku):

1.    Oblast pro výběr předvoleb obsahuje karty pro předvolby Vzhledy a Filmy, přičemž předvolby jsou na každé kartě uspořádány podle stylů.  Vzhled je vizuální styl vrstev textu a tvarů v rámci titulku. Film je animační sekvence, kterou lze přiřadit libovolné vrstvě, ale nejčastěji je přiřazena textu.

Přesunutím ukazatele myši nad libovolnou předvolbu zobrazíte náhled výsledného titulku. Jediným klepnutím použijete předvolbu pro aktuální vrstvu. Aplikovaný vzhled lze přizpůsobit pomocí panelu nastavení.

2.    Knihovna obsahuje prostředky pro sestavování titulků. Karty v celé horní části poskytují přístup ke všem médiím a obsahu. Tato kompaktní verze knihovny je funkčně shodná s plnohodnotnou knihovnou.

3.    Okno Editace je hlavní pracovní oblastí při vytváření nebo úpravách titulků. Umožňuje zobrazit náhled titulku, který můžete přímo editovat.

4.    Panel nastavení obsahuje sbalitelné dílčí panely pro každou ze tří kategorií nastavení: Nastavení textu, kterým se řídí styl a velikost textových titulků; Vzhled nastavení pro konfiguraci písma, okrajů a stínů a Nastavení pozadí pro konfiguraci vrstvy pozadí titulku.

5.    Panel nástrojů obsahuje čtyři skupiny ovládacích prvků. Zleva doprava: nástroje Přidat text a Přidat tvar, sada ovládacích prvků pro zacházení s textem, kompletní sada ovládacích prvků pro ovládání posunu, včetně tlačítka smyčky, a dva časové kódy zobrazující dobu trvání titulku a aktuální pozici přehrávání.

6.    Seznam vrstev: Každý grafický nebo textový prvek tvoří v titulku vrstvu, což je seskupení takových vrstev. Neprůhledné části jednotlivých vrstev zakrývají vrstvy pod nimi. Nejspodnější vrstva může zakrývat pouze pozadí.

Kromě názvů jednotlivých vrstev obsahuje seznam vrstev také časovou osu animace, která zobrazuje, kdy je každá vrstva aktivní a jaké filmy byly k jednotlivým vrstvám přiřazeny. Tyto vlastnosti lze upravit přetažením myší.

Postup vytváření obrázku ve vrstvách se nazývá kompozice. Jelikož se informace v jednotlivých vrstvách uchovávají samostatně a spojí se pouze tehdy, když je obrázek zobrazen na výstupu, je možné se ke kompozici kdykoli vrátit a přidat nové vrstvy nebo stávající vrstvy upravit, změnit jejich pořadí, odebrat je nebo nahradit.

Avid Studio image002 Editor titulků

Vytváření obrázku ve vrstvách začíná prázdným rámečkem (vlevo nahoře). Kostkovaný vzorek představuje průhlednost. Ačkoli pozadí může mít průhledné nebo průsvitné ploch, zde pro zřetelnost přidáme neprůhledné pozadí (0) a poté několik vrstev za sebou s určitých neprůhledným obsahem (1, 2, 3). V konečné kompozici (vpravo dole) vždy vyšší vrstva zakrývá nižší vrstvy.

ð Nabídka Soubor

ð Knihovna

ð Výběr předvoleb

ð Vytváření a editace titulků

ð Seznam vrstev

Editor titulků