Opravy fotografií

Opravy v editoru fotografií jsou Vylepšit, Oříznout, Narovnat a Červené oči.

Vylepšení fotografií

V této části se nacházejí nástroje pro opravu problémů souvisejících s barvou a osvětlením.

Kontrast

Tato funkce zvětšuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi obrázku. Posílením kontrastu lze oživit nevýraznou fotografii, i když existuje riziko ztráty ostrosti v oblastech, které jsou velmi jasné nebo velmi tmavé.

Teplota

Ovládací prvek teploty barev mění barevné složení obrazu tak, aby vypadal teplejší nebo studenější. Osvětlení v interiéru, jako je wolframová žárovka nebo svíčka, je považováno za teplé, zatímco denní světlo, zejména stín, je považováno za studené. Použitím ovládacího prvku teploty primárně změníte v obrázku hodnoty žluté a modré barvy při malém vlivu na barvu zelenou a purpurovou.

Jas

Tento ovládací prvek funguje stejně jako tlačítko pro ovládání jasu u televize: Rovnoměrně ovlivňuje světlé a tmavé plochy obrázku. Pro účely lepšího ovládání úprav jasu použijte raději volbu Výběrový jas.

Sytost

Tento ovládací prvek reguluje intenzitu barev obrázku. Při zvýšení této hodnoty dojde k obohacení barev, které mohou být živější nebo až křiklavé. Snížením této hodnoty se zmenší intenzita barev v obrázku, případně až na hodnotu nula, kdy v obrázku zůstanou jen šedé stíny. Pro účely lepšího ovládání sytosti použijte raději volbu Výběrová sytost.

Vyvážení bílé

Nesprávné vyvážení bílé je zjištěno, když jsou předpokládané bílé oblasti na obrázku mírně tónované nebo zbarvené. Pokud budete chtít tuto situaci opravit, upravte spektrum obrázku pomocí dvou ovládacích prvků.

Výběr barvy ve stupních šedé: Aktivujte výběr a klepněte na bílou nebo šedou oblast obrázku, kde by neměla být žádná barva.

Paleta barev: Pohybujte kurzorem ze středu barevného pole, dokud nebude z obrázku odstraněn požadovaný odstín.

Výběrový jas

Úpravu určitých jasných oblastí obrázku bez ovlivnění jeho dalších částí umožňuje pět ovládacích prvků pro úpravu jasu:

Černá: Tento jezdec má vliv jen na nejtmavší oblasti v obrázku. Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, když ponecháte editaci barev Černá a Bílá až na konec.

Výplň – světlo: Posunutím tohoto jezdce na vyšší hodnotu lze získat větší množství detailů v tmavých (ne však černých) oblastech plně kontrastní fotografie.

Střední rozsah: Zóna, na kterou má vliv tento jezdec, zahrnuje celý střední rozsah osvětlení.

Přesvětlení: Tento jezdec má vliv na všechna světlá místa na obrázku. S jeho pomocí lze ztlumit přeexponované oblasti, které vznikají v důsledku použití blesku, odrazů nebo silného slunečního svitu.

Bílá: Tento jezdec má vliv na části obrázku, které jsou považovány za bílé. Bílou a černou upravujte jako poslední.

Výběrová sytost

Zatímco standardní oprava Sytost zvyšuje sytost barev rovnoměrně napříč celým spektrem, umožňuje Výběrová sytost individuální obohacení nebo potlačení primárních a sekundárních barev. Pokud se například modrá jeví jako příliš sytá, může být její sytost snížena, přičemž intenzita ostatních barev zůstane zachována.

Upřesnit

Na tomto panelu s dalšími ovládacími prvky se nachází řada užitečných funkcí.

Expozice: Simuluje efekt, který by vznikl při zvýšení nebo snížení expozice obrazu (celkového množství světla použitého k vytvoření fotografie).

Jemné oříznutí: Jemné oříznutí se pokouší obnovit ztracenou míru podrobností v horním a dolním rozsahu jasu a v horním rozsahu sytosti snížením extrémních zdůraznění, černé a sytosti.

Smísit s originálem: Tento jezdec mísí původní obrázek (v jeho počátečním stavu) se změněným (od 0 do 100 %).

Limity CCIR: Toto nastavení omezuje barevné hodnoty použité v obrázku na hodnoty v rozsahu televizních videosignálů povolené výborem CCIR (Comité Consultatif International des Radiocommunication).

Zobrazit informace: Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit různé reprezentace histogramů dat obrazu.

Oříznutí

Tento nástroj použijte k zvýraznění určitých částí obrázku nebo k odebrání nechtěných součástí.

Avid Studio image001 Opravy fotografií

Oříznutí obrázku

Obdélníkové pole (rámeček oříznutí): Po zvolení nástroje pro oříznutí bude na obrázku umístěn rámeček s měnitelnou velikostí. Obrázek oříznete přetažením stran a rohů tohoto rámečku. Také je možné po oříznutí přetáhnout střed obdélníkového pole, a upravit tak pozici obrázku.

Poměr stran: Rozevírací seznam Poměr stran na ovládacím panelu lze použít k zajištění toho, že si obdélník oříznutí při změně velikosti zachová požadované standardní proporce. Podporován je standardní (4:3) a široký (16:9) poměr stran.

Náhled: Tato funkce zobrazí oříznutý obrázek bez okolního materiálu. Stisknutím klávesy ESC nebo klepnutím na obrázek se vrátíte k zobrazení editace.

Vymazat, Storno a Použít: Volba Vymazat vrátí obdélníkové pole do původní velikosti, volba Storno zavře okno bez uložení jakýchkoli úprav, pomocí volby Použít uložíte změněný obraz bez ukončení editoru.

Narovnání

Tato oprava umožňuje narovnat obrázek, ve kterém jsou viditelně nakloněné prvky, které by měly být přesně vodorovné nebo svislé. Pokud jste obrázek neořízli, dynamicky mění při otáčení velikost tak, aby nebyly rohy viditelně oříznuty. U oříznutého obrázku se velikost nemění, pokud je k dispozici dostatek přebytečného materiálu, který by vyplnil prázdné rohy.

Avid Studio image002 Opravy fotografií

Obrázek je připraven k oříznutí (s nitkovými kříži).

Na panelu nástrojů pod náhledem se nachází několik funkcí, které se vztahují k funkci Narovnání.

Možnosti vodítka: Dvě tlačítka zcela nalevo na panelu nástrojů umožňují nastavit režim pro čáry, které se nacházejí na náhledu jako vodítko pro narovnání. Výběrem jednoho tlačítka zrušíte výběr toho druhého. Tlačítko NitkKříže (zcela vlevo) přidá pár překřížených čar, které lze přetáhnout pomocí myši a slouží jako reference pro skutečně svislé nebo vodorovné zarovnání kdekoli na obrázku. Pomocí tlačítka Mřížka lze přes celý obrázek vytvořit fixní opakující se vzor mřížky.

Nastavit úhel: K nastavení úhlu rotace lze použít buď jezdec na panelu nástrojů pod obrázkem nebo můžete klepnout a podržet levé tlačítko myši a současně přetáhnout obrázek. Podporovány jsou rotace oběma směry o 20 stupňů.

Vymazat, Storno a Použít: Volba Vymazat nastaví obrázek zpět do původního stavu velikosti, volba Storno zavře okno bez uložení jakýchkoli úprav, pomocí volby Použít uložíte změněný obraz bez ukončení editoru.

Červené oči

Tento nástroj opravuje efekt červených očí, ke kterému často dochází na fotografii s bleskem, když se fotografovaný subjekt dívá směrem na fotoaparát. Označte oblast kolem obou červených očí pomocí myši. Není nutné být příliš přesný, ale můžete se pokusit, pokud nejste s opravou spokojeni, označenou oblast mírně změnit.

Vymazat, Storno a Použít: Volba Vymazat nastaví obrázek zpět do původního stavu velikosti, volba Storno zavře okno bez uložení jakýchkoli úprav, pomocí volby Použít uložíte změněný obraz bez ukončení editoru.

Opravy fotografií