Nástroje pro editaci fotografií

Tyto nástroje jsou umístěny na dolním panelu editoru fotografií. Jsou k dispozici pro fotografie a další grafické obrázky načtené pouze z knihovny. Nejsou dostupné pro obrázky otevřené z časové osy projektu.

Otočení obrázku

Avid Studio image001 Nástroje pro editaci fotografiíVlevo pod náhledem obrázku jsou umístěny dvě ikony otočných šipek. Klepnutím na ikony otočte obrázek knihovny po směru nebo proti směru hodinových ručiček v 90stupňových přírůstcích.

Otočení je k dispozici v editoru fotografií pouze tehdy, pokud je fotografie otevřená z knihovny. Klipy otevřené z časové osy projektu lze otočit pomocí efektu Editor 2D.

Před/po

Avid Studio image002 Nástroje pro editaci fotografiíPři editaci fotografií můžete přímo porovnat originál s opravenou verzí. Tři dostupné pohledy lze zobrazit pomocí šipky na pravé straně tlačítka.

Rozdělené zobrazení: V dolní polovině náhledu se zobrazí opravy. Pozici rozdělující čáry lze na výšku upravit přetažením středové části čáry pomocí myši směrem nahoru nebo dolů. Obraz lze rozdělit také napříč přetažením čáry na jedné straně a otočením.

Celý obraz vedle sebe: Opravy jsou zobrazeny v obrázku napravo.

Celý obraz nad sebou: Opravy jsou zobrazeny v dolním obrázku.

Nástroje pro editaci fotografií