Editace médií: Opravy

Avid Studio corner top left Editace médií: Opravy Avid Studio border Editace médií: Opravy Avid Studio corner top right Editace médií: Opravy
Avid Studio border Editace médií: Opravy
Avid Studio spacer Editace médií: Opravy
Avid Studio spacer Editace médií: Opravy Avid Studio blue button Editace médií: Opravy Avid Studio spacer Editace médií: Opravy

Chcete-li získat další informace o

knihovně (2) – druhá lekce,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Editace médií: Opravy
Avid Studio spacer Editace médií: Opravy
Avid Studio border Editace médií: Opravy
Avid Studio corner bottom left Editace médií: Opravy Avid Studio border Editace médií: Opravy Avid Studio corner bottom right Editace médií: Opravy

Aplikace Avid Studio nabízí editory médií pro každý ze tří hlavních typů médií: video, fotografie (a další obrázky) a zvuk. Obvyklý způsob, jak získat přístup k některému z těchto editorů, je poklepání na položku médií v knihovně nebo na klip média na časové ose projektu.

Všechny tři editory poskytují dvě hlavní skupiny nástrojů nazvané Opravy a Efekty. Ty jsou k dispozici ve formě karet v horní části okna editoru. (Editor fotografií obsahuje třetí kartu, nástroj Posuvník a lupa.)

Avid Studio image001 Editace médií: Opravy

Šest skupin pod skupinou Efekty v editoru videa. Když je editor volán z knihovny, karta Efekty se nezobrazí.

Nástroje ve skupině Opravy jsou určeny k opravám nedokonalostí ve videu, fotografiích a dalších médiích, která používáte ve svých projektech. Vady, které tyto nástroje řeší, jsou ty, se kterými se nejčastěji setkáte u nahrávaných médií. Abychom jmenovali několik možností: Můžete narovnat fotografii s nakloněným horizontem, zlepšit čistotu ztlumené akustické stopy nebo opravit vyvážení bílé u filmové scény.

Při použití oprav nedochází k úpravě samotných mediálních souborů. Namísto toho jsou parametry, které zadáte, uloženy v databázi knihovny (spojené s určitou položkou) nebo v projektu (spojeném s určitým klipem).

Opravy položek v knihovně

Při přenesení položek z knihovny do editoru médií bude pro použití k dispozici jen jedna karta skupiny nástrojů – Opravy. Karta Efekty a Posuvník a lupa pro fotografie se zobrazí pouze tehdy, když byl editor otevřen k práci s klipem na časové ose.

Použití opravených položek: Když u položky v knihovně použijete opravy, přejde nastavení této opravy společně s příslušnou položkou, kterou přidáte k projektu. Všechny budoucí projekty budou moci využít výhod této opravy. Na časové ose můžete v případě potřeby provést další opravy, ale ty se žádným způsobem neprojeví u položky v knihovně.

Uložení alternativních oprav: Opravené položky knihovny je možné volitelně uložit (pomocí možností Soubor Ø Uložit jako) jako samostatné soubory. Můžete tak mít uloženy dvě varianty (i více) určité položky pod různými názvy, z nichž každý bude zahrnovat jinou sadu oprav.

Odstranění oprav: Místní nabídka pro položky v knihovně, které mají opravy, obsahuje příkaz Vrátit do původní podoby umožňující obnovit stav před opravou.

Opravy u přímého exportu: Pokud se rozhodnete exportovat média v knihovně přímo a nevytvářet projekt na časových osách filmu nebo disku, bude nastavení oprav použito u výstupu.

Opravy klipů na časové ose

Když je klip na časové ose editoru filmu nebo editoru disku otevřen v jednom z editorů médií, můžete použít skupinu nástrojů Opravy k tomu, abyste ho libovolným požadovaným způsobem změnili, aniž by to mělo vliv na položky v knihovně nebo jiné klipy. Takové změny klipu se stanou součástí projektu.

Pokud chcete opravy z klipu na časové ose odebrat, použijte příkaz v místní nabídce Otevřít editor efektů a přejděte do nástroje Opravy. Na panelech nastavení je zvýrazněno nastavení, které bylo upraveno. Tímto způsobem lze vyhledat opravy a vrátit je zpět.

ð Opravy fotografií

ð Oprava videa

ð Opravy zvuku

Editace médií: Opravy