Panel Nastavení

Na panelu Nastavení je k dispozici seznam efektů, které byly přiřazeny k aktuálnímu klipu (jehož název je uveden nahoře). Efekt vyberete klepnutím na jeho název v seznamu. Zobrazí se tak jeho nastavení, které budete moci zkontrolovat a upravit v oblasti parametrů pod seznamem. U většiny efektů je také k dispozici rozevírací seznam s předem nastavenými kombinacemi parametrů.

I když může být možné použít u klipu vedle efektů také možnosti Opravy a Posuvník a lupa, nejsou tyto možnosti na kartě Efekty na panelu Nastavení uvedeny. Přepnutím na další karty získáte přístup k informacím o nastavení nástrojů, které se na nich nacházejí.

Když má klip více efektů, jsou použity v takovém pořadí, v jakém byly přidány, což je opačné pořadí, než v jakém jsou uvedeny v seznamu (nové efekty jsou přidávány na začátek seznamu nikoli na jeho konec). Pořadí změníte přetažením záhlaví efektu nahoru nebo dolů.

Na pravém konci záhlaví efektu se nachází čtyři tlačítka pro operace související s příslušným efektem. Zleva doprava to jsou:

Koš: Slouží k odebrání efektu z klipu.

Kosočtverec: Přepíná klíčování pro parametry efektu.

Tečka: Slouží k zapnutí a vypnutí efektu. Efekt můžete pro účely porovnání vypnout, aniž byste ho odstranili a ztratili nastavení.

Úchyt pro přetažení: Použijte tuto oblast nebo oblast názvu pro přetažení efektu nahoru nebo dolů v seznamu efektů v případě, že klip používá více efektů. Jak bylo zmíněno výše, efekty jsou použity v pořadí zezdola nahoru. V některých případech může změna pořadí významným způsobem změnit kumulativní výsledek.

Avid Studio image001 Panel Nastavení

Panel nastavení: Zde byly u aktuálního klipu použity tři efekty (Oříznout, Střed, Osvětlení), jak je uvedeno v seznamu v horní části. Byl zvolen efekt Střed (zvýrazněné políčko), v oblasti parametrů jsou tedy k dispozici jeho seznam předvoleb a nastavení, které lze upravit.

Úpravy parametrů

Parametry jsou uspořádány do pojmenovaných skupin souvisejících ovládacích prvků. Klepnutím na trojúhelník pro rozbalení nebo sbalení v záhlaví skupiny otevřete skupinu a získáte přístup k jejím parametrům nebo skupinu zavřete, a získáte tak víc místa na obrazovce. Číselné parametry jsou ovládány vodorovnými posuvníky s šedým pruhem, jehož vodorovným přetažením lze měnit hodnoty. Poklepáním na panel obnovíte výchozí hodnotu konkrétního parametru.

Většina efektů obsahuje rozevírací seznam s přednastavenými kombinacemi parametrů umožňujícími rychlý výběr různých možností. Přednastavenou volbu můžete po výběru v případě potřeby upravit pomocí editace parametrů.

Až dokončíte práci v editoru médií a budete se chtít vrátit na časovou osu, můžete klepnutím na tlačítko OK v dolní části okna provedené změny potvrdit nebo je klepnutím na tlačítko Storno zrušit.

Panel Nastavení