Efekty v editorech médií

Stejně jako jiné zdroje ve vašem projektu se efekty ukládají do knihovny. Naleznete je ve stromu položek pod položkou Efekty ve větvi Kreativní prvky. Stejně jako u jiných typů zdrojů v knihovně můžete použít všechny obvyklé funkce – kolekce, hodnocení, značky a další – které vám pomohou při organizaci velkého množství efektů, které jsou k dispozici.

Efekt z knihovny můžete použít přímo v klipu na časové ose projektu pomocí funkce přetažení. Klipy, ke kterým byl přidán efekt, jsou označeny jasně zbarveným horním ohraničením.

Když poklepete na klip na časové ose, otevře se automaticky editor médií, ve kterém je předem vybrána karta Efekty. K dispozici je šest skupin efektů. Klepnutím na název skupiny zobrazíte efekty, které obsahuje.

Avid Studio image001 Efekty v editorech médií

V editoru fotografií je v části Efekty otevřená skupina Kamera. Ukazatel myši je umístěný na miniatuře pro efekt Inverze (nalevo) a ten tedy bude v náhledu automaticky předveden.

Na panelu plné šířky v horní části pracovní plochy se zobrazí ikony s miniaturami pro efekty v aktuálně zvolené skupině. Když umístíte ukazatel myši nad ikony vizuálních efektů, zobrazí se v náhledu, jak by vypadal klip, který upravujete, s jednotlivými použitými efekty. Vybraný efekt použijete klepnutím na jeho miniaturu.

Úpravy efektů

Po použití efektu u klipu pomocí některé z výše uvedených metod se můžete kdykoli vrátit do editoru médií, kde můžete pracovat s nastavením efektu. Pokud chcete upravit efekt, poklepejte na klip na časové ose nebo použijte volbu pro otevření editoru efektů.

Budete-li chtít uložit provedené úpravy a vrátit se na časovou osu, klepněte na tlačítko OK. Pokud budete chtít úpravy zrušit a vrátit se na časovou osu, klepněte na tlačítko Storno.

Přepnutí na nový klip

Aniž byste opustili editor médií, můžete přepínat z jednoho klipu na časové ose na jiný pomocí navigátoru, což je schematické znázornění vašeho projektu, který se volitelně zobrazí v prostoru přímo nad zápatím knihovny okna editoru.

Avid Studio image002 Efekty v editorech médiíChcete-li přepnout zobrazení navigátoru, klepněte na ikonu růžice kompasu v pravé dolní části okna.

Každý klip v projektu je v Navigátoru představován barevným pruhem. Rozložení pruhů na vodorovné časové ose se svisle uspořádanými stopami přesně odpovídá časové ose. Pruh představující aktuálně upravovaný klip je vyznačen oranžovou barvou.

Avid Studio image003 Efekty v editorech médií

Myš je umístěna na tlačítku s růžicí kompasu za účelem vypnutí Navigátoru, oblasti přímo nad řadou tlačítek, kde jsou klipy projektu představovány vodorovnými pruhy.

Pokud klepnete na některý z dalších pruhů, budou veškeré změny provedené v aktuálním klipu automaticky uloženy. Načte se potom klip, který odpovídá pruhu, na který jste klepli. Pokud má nový klip jiný typ média, zapne se automaticky příslušný editor.

Režim Sólo

Avid Studio image004 Efekty v editorech médiíNěkdy je při editaci efektu užitečné vidět ostatní vrstvy časové osy – ty, které se nacházejí nad a pod aktuální vrstvou, která obsahuje klip, na němž pracujete. Jinak lze zjednodušit složitou situaci při editaci vypnutím ostatních stop.

Režim Sólo se spouští nebo ukončuje pomocí tlačítka Sólo a jeho doprovodné rozbalovací nabídky v pravé dolní části editoru médií. Možné jsou tři konfigurace:

·    Vypnout: Když je zapnutý režim sólo, vypnete ho jedním klepnutím na toto tlačítko. V náhledu potom budou použity všechny vrstvy z časové osy. Někdy může být aktuální vrstva skryta za vrstvou, která se nachází na časové ose nad ní.

·    Zobrazit média a stopy pod nimi: S touto možností budou v náhledu zobrazeny aktuální vrstva a všechny vrstvy pod ní, ale klipy na vrstvách nad aktuální vrstvou budou skryté.

·    Zobrazit pouze média: Tato možnost umožňuje zobrazit v náhledu pouze vrstvu, se kterou aktuálně pracujete.

Náhled efektů

V části Kreativní prvky v knihovně můžete zobrazit náhled ukázky jednotlivých efektů přímo na ikonách v zobrazení miniatur nebo v samostatném okně přehrávače. Tyto ukázky vám dají představu o vzhledu efektu, ale často nebudou víc než jen náznak toho, jaké možnosti budete mít k dispozici poté, co zvážíte přizpůsobení, klíčování a kombinaci s dalšími efekty.

Jak jsme již uvedli dříve, můžete zobrazit náhled efektu u svého vlastního média, aniž byste efekt skutečně použili, a to tak, že umístíte ukazatel myši na ikonu efektu v editoru médií klipu na časové ose. Budete-li chtít efekt použít, stačí jen klepnout na miniaturu.

Efekty v editorech médií