Efekty pro video a fotografie

Efekty, které jsou k dispozici pro použití s videem, fungují také s fotografiemi a naopak. V této části jsou popsány jen efekty dodávané s aplikací Avid. Informace o modulech plug-in s efekty od jiných společností získáte v příslušné dokumentaci těchto výrobců.

Rozmazání: Přidáním rozmazání do videa docílíte podobného výsledku jako při rozostřeném natáčení. Efekt Rozmazání aplikace umožňuje použít různou intenzitu rozmazání ve vodorovném a svislém směru, a to na celém snímku nebo v jeho libovolné pravoúhlé oblasti. Můžete snadno rozmazat jen vybranou část obrazu, například tvář osoby, což je efekt známý z televizních zpráv.

Reliéf: Tento specializovaný efekt simuluje vzhled reliéfní nebo polovypouklé rytiny. Intenzitu efektu můžete nastavit pomocí jezdce Množství.

Starý film: Staré filmy mají řadu rysů, které jsou obvykle považovány za nežádoucí: Zrnitý obraz způsobený ranými postupy vyvolávání fotografií, skvrny a šmouhy od prachu a vláken přichycených na film a občasné svislé čáry v místech, kde byl film během promítání poškrábán. Tento efekt umožňuje simulovat tyto vady, a vytvořit tak vzhled starého snímku.

Změkčení: Efekt Změkčení umožňuje použít mírné rozmazání obrazu. Tento efekt může být užitečný pro řadu úprav od přidání romantické atmosféry po minimalizaci vrásek. Pomocí jezdce můžete nastavit intenzitu efektu.

Zkosený krystal: Tento efekt simuluje sledování videa přes sklo tvořené nepravidelnými mnohoúhelníky uspořádanými do mozaiky. Pomocí jezdců můžete určit průměrné rozměry mnohoúhelníkových „dlaždic“ v obrazu a šířku tmavého okraje mezi sousedními mnohoúhelníky od nuly (bez okraje) až po maximální hodnotu.

Editor 2D: Pomocí tohoto efektu můžete zvětšit obraz a nastavit, která část má být zobrazena, nebo obraz zmenšit a volitelně doplnit okrajem a stínem.

Zemětřesení: Při použití efektu Zemětřesení aplikace Avid Studio se obraz pohybuje jako při zemětřesení, jehož sílu můžete řídit pomocí jezdců pro rychlost a intenzitu.

Přesvětlení čočky: Tento efekt simuluje přesvětlení, které můžete pozorovat, když přímé jasné světlo vytváří přeexponované oblasti v obrazu videa. Můžete nastavit směr, velikost a typ záře hlavního světla.

Zvětšení: Tento efekt umožňuje použít u vybrané části snímku videa virtuální lupu. Lupu můžete umístit ve třech rozměrech, posouvat ji na snímku vodorovně, svisle a blíže či dále od snímku.

Rozmazání pohybu: Tento efekt simuluje rozmazání, které nastane při rychlém pohybu kamerou během expozice. Lze nastavit úhel i velikost rozmazání.

Kapka vody: Tento efekt simuluje dopad kapky na vodní hladinu, kde vytváří zvětšující se soustředné kruhy.

Vodní vlna: Tímto efektem přidáte zkreslení za účelem simulace sledu mořských vln procházejících snímkem videa v průběhu přehrávání klipu. Parametry umožňují upravit počet, intervaly, směr a výšku vln.

Černobíle: Tento efekt odstraní ze zdrojového videa určité množství informací o barvě a výsledkem bude částečně odbarvené (předvolba Prolnutí) nebo zcela monochromatické (předvolba Černobíle) video. Pomocí jezdce Množství můžete nastavit intenzitu efektu.

Oprava barev: Pomocí čtyř jezdců na panelu parametrů tohoto efektu můžete řídit zbarvení aktuálního klipu takto:

• Jas: intenzita světla

• Kontrast: rozsah světlých a tmavých hodnot

• Odstín: umístění světla na barevném spektru

• Sytost: množství čisté barvy od šedé po plnou saturaci

Mapa barev: Tímto efektem lze zabarvit obrázek pomocí dvojice směšovacích ramp neboli map barev. Záznam můžete ozvláštnit odvážným barevným zpracováním, stylově ho kolorovat dvěma nebo třemi barevnými tóny nebo můžete vytvářet pozoruhodné autorské přechody. Tento efekt lze všestranně použít jak na jemné úpravy monochromatických obrázků, tak na křiklavé barevné proměny.

Inverze: Efekt Inverze nepřevrátí zobrazení vzhůru nohama, jak by bylo možné vyvodit z názvu. Převráceny budou hodnoty barev snímku, nikoli snímek samotný: Každý pixel bude zobrazen znovu v komplementární intenzitě světla nebo barvě, takže vznikne ihned rozpoznatelný obraz, ale se změněnými barvami.

Tento efekt používá barevný model YCrCb, který má jeden kanál pro jas (údaje o jasu) a dva kanály pro chrominanci (údaje o barvě). Model YCrCb je často používán v aplikacích pro digitální video.

Osvětlení: Nástroj Osvětlení umožňuje opravit a vylepšit video, které bylo zaznamenáno při slabém nebo nedostatečném osvětlení. Hodí se zejména k opravě záběrů pořízených venku, na nichž je jasné pozadí a kde se rysy postav nacházejí ve stínu.

Vykreslení: Pomocí tohoto efektu aplikace Avid Studio můžete řídit počet barev použitých k vykreslení každého snímku klipu od úplné původní palety až po dvě barvy (černá a bílá). Nastavení se provádí tažením jezdce Množství. Při snížení počtu barev v paletě budou oblasti podobné barvy sloučeny do větších jednobarevných oblastí.

Vyvážení barev RGB: Efekt Vyvážení barev RGB v aplikaci Avid Studio má dvě funkce. Na jedné straně jej můžete použít k opravě videa obsahujícího nežádoucí zbarvení. Na druhé straně umožňuje dosáhnout určitého efektu zkreslením barev. Noční záběr může být například často umocněn přidáním modré a mírným snížením celkového jasu. Dokonce je možné zaznamenat video během dne, které bude vypadat jako noční scéna.

Sépie: Tento efekt aplikace Avid Studio vykreslí barevný klip v sépiových tónech, a propůjčí mu tak vzhled staré fotografie. Intenzitu efektu můžete nastavit pomocí jezdce Množství.

Vyvážení bílé: Většina videokamer má funkci vyvážení bílé, která automaticky přizpůsobuje jejich barevnou odezvu aktuálním světelným podmínkám. Pokud tato funkce není zapnuta nebo nefunguje tak, jak by měla, utrpí tím vybarvení videa.

Efekt Vyvážení bílé aplikace Avid Studio napravuje tento problém tak, že vám umožňuje určit, která barva v obraze má být považována za bílou. Všechny pixely obrazu jsou potom upraveny takovým způsobem, aby referenční barva byla skutečně bílá. Je-li referenční bílá vybrána správně, bude vybarvení videa přirozenější.

Efekty pro video a fotografie