Efekty na časové ose

Jestliže chcete zkontrolovat, zda byly u klipu na časové ose použity nějaké efekty, hledejte purpurový pruh podél horního okraje klipu. Na tomto indikátoru efektů klipu a u samotného klipu jsou k dispozici užitečné příkazy místní nabídky pro správu efektů.

Avid Studio image001 Efekty na časové ose

Indikátor použití efektů u klipu je kontrastní pruh podél horního okraje kteréhokoli klipu, u kterého byl použit efekt.

U klipu s opravami, ale bez efektů, se nezobrazí indikátor efektů ani nebude k dispozici místní nabídka.

Místní nabídka klipu

Otevřít editor efektů: Tato možnost otevře editor efektů odpovídající příslušnému klipu, ve kterém bude předem zvolena karta Efekty. Na této kartě je možné u klipu použít nové efekty nebo upravit ty, které již existují.

Vložit: Efekty je možné vyjmout nebo zkopírovat do schránky pomocí příkazů v místní nabídce indikátoru efektů u klipu. Příkaz Vložit umožňuje efekt použít u jednoho nebo více klipů.

Místní nabídka indikátoru efektů u klipu

Vyjmout vše, Kopírovat vše: S těmito funkcemi je možné efekty přiřazené ke klipu vyjmout nebo kopírovat do schránky, ze které je možné je použít u jednoho nebo více dalších klipů, jak bylo popsáno výše.

Odstranit vše, Odstranit: Pomocí možnosti Odstranit vše odstraníte všechny efekty z klipu současně. V podnabídce Odstranit můžete vybrat konkrétní efekt, který chcete odstranit.

Editace: Z této podnabídky použitých efektů vyberte jeden, který chcete otevřít pro účely konfigurace v editoru médií pro příslušný klip.

Reálný čas a renderování

Aplikace Avid Studio se vždy pokouší zobrazit efekty v reálném čase bez renderování předem. Pokud není přehrávání efektů (nebo nejsou přechody) uspokojivé, vyzkoušejte aktivaci Optimalizace přehrávání pozadí na kartě Náhled na ovládacím panelu aplikace Avid Studio. S použitím této možnosti budou všechny sekvence efektů renderovány předem, aby bylo zajištěno optimální zobrazení.

Efekty na časové ose