Editace médií: Efekty

Avid Studio corner top left Editace médií: Efekty Avid Studio border Editace médií: Efekty Avid Studio corner top right Editace médií: Efekty
Avid Studio border Editace médií: Efekty
Avid Studio spacer Editace médií: Efekty
Avid Studio spacer Editace médií: Efekty Avid Studio blue button Editace médií: Efekty Avid Studio spacer Editace médií: Efekty

Chcete-li získat další informace o

úpravách – obrazové/zvukové efekty – první lekce,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Editace médií: Efekty
Avid Studio spacer Editace médií: Efekty
Avid Studio border Editace médií: Efekty
Avid Studio corner bottom left Editace médií: Efekty Avid Studio border Editace médií: Efekty Avid Studio corner bottom right Editace médií: Efekty
Avid Studio corner top left Editace médií: Efekty Avid Studio border Editace médií: Efekty Avid Studio corner top right Editace médií: Efekty
Avid Studio border Editace médií: Efekty
Avid Studio spacer Editace médií: Efekty
Avid Studio spacer Editace médií: Efekty Avid Studio blue button Editace médií: Efekty Avid Studio spacer Editace médií: Efekty

Chcete-li získat další informace o

úpravách – obrazové/zvukové efekty – druhá lekce,

klepnutím sem můžete spustit výukový program online
na našich webových stránkách (vyžaduje připojení k Internetu).

Avid Studio spacer Editace médií: Efekty
Avid Studio spacer Editace médií: Efekty
Avid Studio border Editace médií: Efekty
Avid Studio corner bottom left Editace médií: Efekty Avid Studio border Editace médií: Efekty Avid Studio corner bottom right Editace médií: Efekty

V aplikaci Avid Studio se nacházejí tři editory médií, jeden pro video, jeden pro fotografie a jeden pro zvuk. Jejich obecné použití je popsáno v tématu Přehled úprav médií.

Jedna z hlavních funkcí těchto tří editorů médií je poskytnout použitelné doplňkové nástroje ve dvou třídách: opravy a efekty a současně specializovanou funkci posuvníku a lupy pouze v editoru fotografií.

Informace týkající se konkrétně oprav a efektů pro zvuk získáte v tématu Zvuk a hudba.

Avid Studio image001 Editace médií: Efekty

Práce s vizuálními efekty v editoru fotografií. V horní části je uvedeno několik skupin efektů. Ve střední části zobrazuje náhled obrázek s použitými efekty. Parametry pro jejich úpravy jsou k dispozici na pravé straně. V dolní části podporují animaci efektů pomocí klíčování ovládací prvky posunu a časová osa.

Oprava a efekty

Nástroje ve skupině Opravy jsou určeny primárně k opravám nedokonalostí, ke kterým často dochází ve vlastních souborech médií – špatné vyvážení bílé ve fotografiích, šum větru ve zvukových stopách atd. Na rozdíl od efektů lze použít nástroje pro opravy u položek Knihovny, nikoli jen u klipů na časové ose projektu. Pokud jsou opravy použity v knihovně, přejde jejich účinek do všech projektů, kde bude příslušná vylepšená položka použitá.

Úpravy médií:

Opravy na straně 123. Od stránky Error! Bookmark not defined. je popsáno také obecné použití editorů médií. Podrobné informace o opravách a jak je používat získáte v tématu Úpravy médií: Opravy.

Efekty

Termín Efekty zastřešuje širokou řadu softwarových nástrojů pro ruční úpravy médií. Obsahuje nástroje pro prezentace, jako je Editor 2D, změny atmosféry, např. Starý film, a některé efektní prvky, jako je Zlomkový oheň, které vám mohou připadat tak skvělé, že je prostě budete muset použít.

Efekty můžete jako opravy použít u klipů na časové ose projektu. Pouhým poklepáním na klip otevřete příslušný editor médií, ve kterém již bude otevřená karta Efekty.

Posuvník a lupa

V editoru fotografií je k dispozici třetí karta Posuvník a lupa, která doplňuje karty Opravy a Efekty. Nástroj Posuvník a lupa je univerzální doplněk, se kterým můžete kromě jiného do každé fotografie s vysokým rozlišením přidat pohyb a dramatičnost.

ð Efekty na časové ose

ð Panel Nastavení

ð Práce s klíčovými snímky

ð Efekty pro video a fotografie

ð Posuvník a lupa

Editace médií: Efekty